ไบเออร์ครอปซายน์ ไทยแลนด์
ติดต่อเรา | ค้นหา Logo Bayer
 
Bayer Links
Bayer Global
Bayer CropScience World
Country Sites


แมลงศัตรูพืช
ชื่อแมลงเพลี้ยไฟ ( thrips )
วงจรชีวิตเป็นแมลงขนาดเล็ก ยาว 1-2 มิลลิเมตร ตัวเมียวางไข่ในเนื้อเยื่อพืช ระยะไข่ 3-4 วัน ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนมีรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย ไม่มีปีก ระยะตัวอ่อน 4-5 วัน หลังจากนั้นจะเป็นดักแด้ 1-2 วัน
พืชอาศัยพืชทุกชนิด
ลักษณะการทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ดอก และผล การทำลายรุนแรงอยู่ในระยะผลอ่อนนับตั้งแต่เริ่มติดผลคือ ภายหลังกลีบดอกร่วง ผลที่ทำลายจะปรากฎรอยสีเทาเงินเป็นวงที่บริเวณขั้วผล และก้นผลหรือทางสีเทาเงินตามความยาวของผล ผลที่ถูกทำลายรุนแรงจะบิดเบี้ยว ทำให้เสียคุณภาพ


ชื่อพืช ผลิตภัณฑ์แนะนำ อัตราที่แนะนำ
ส้มโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะแตกใบอ่อน ผลอ่อน
มังคุดโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะแตกใบอ่อน ถึงติดผลอ่อน
มะม่วงโปรวาโด3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะแตกใบอ่อน ดอก ผลอ่อน
องุ่นโปรวาโด3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะแตกใบอ่อน ดอก ผลอ่อน
เงาะโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะดอก ผลอ่อน
ลำไยโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะดอก ผลอ่อน
มันฝรั่งโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
มะเขือเทศโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นก่อนการระบาด
ถั่วเหลืองโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
หน่อไม้ฝรั่งโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
พริกโปรวาโด3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
ตระกูลแตงโปรวาโด3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
แตงโมโปรวาโด3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
ทุเรียนโปรวาโด2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นระยะแตกใบอ่อน ดอก ผลอ่อน
กล้วยไม้โปรวาโด3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
ค้นหา

ลิงค์
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
รับจดหมายข่าว
 
>> รับจดหมายข่าว คลิกที่นี่